Nu ges möjlighet att förvärva en sjöbod med tillhörande båtplats vid bryggan framför boden.

Arrendesjöbod i Väjern, Väjern

1 300 000 kr

Nu ges möjlighet att förvärva en sjöbod med tillhörande båtplats vid bryggan framför boden.

1 300 000 kr

Arrendesjöbod i Väjern

Väjern

Information

Nu ges möjlighet att förvärva en sjöbod med tillhörande båtplats vid bryggan framför boden. 
Tillgång till serviceanläggning med toalett, dusch och kök i anslutning till sjöboden. 
 Sjöboden ligger på privat arrende vilket gör att du som inte är skriven i kommunen också har möjlighet att förvärva arrendet. 
Boende ej tillåtet.
Välkommen på visning!

Sjöbod på 17,5kvm med loft.

Väjern är ett litet samhälle på utmark till hemmanet Vägga vid en vik av Sotefjorden. Namnets ursprung är oklart, men torde ha samband med gårdsnamnet Vägga. Till denna slutsats kan man komma av att landskapskartorna upptar namnet Veggaren på en husgrupp öster om nuvarande Väjern. Det förefaller som om den första samhällsbildningen legat ett stycke från det nuvarande samhället och att ortnamnet kommit att uttalas och senare även stavas Väjern. 

I början av 1900-talet var den vanligaste stavningen Veijern. De första husen byggdes vid Backen, omedelbart norr om vikens inre del. Senare spreds bostadsbebyggelsen norrut längs stranden. Sjöbodar uppfördes troligen först under 1800-talets sillperiod på pålar ett stycke ut i den grunda viken. Väjern har under senare år alltmer växt ihop med centralorten Kungshamn. Här finns bland annat ett vackert bostadsområde med villor, lägenheter och bostadsrätter som vetter mot Västerhavet. 

Bad- och rehabiliteringsanläggningen Tumlaren ligger fint beläget ett stenkast från havet och intill Väjerns gästhamn. I direkt anslutning till samhället ligger ett strövområde som kännetecknas av omväxlande natur, särskilt ängs- och hagmark. Men här finns också myrmark och flera dammar. Genom området löper en motionsslinga, delvis på skalmarker, och här är det lätt att komma ut i naturen även för den som har svårt att ta sig fram.


            
            
              

Ansvarig mäklare

Fredrik Mattsson Waller

fredrik@askengren.com

+46702378105

Assisterande mäklare

Tony Porali

tony@askengren.com

+46702378106

Objektfakta

Bilder

Fastighetskarta

Karta

Vill du bli kontaktad?

Tack för att du kontaktat oss, vi kommer snart att nå dig.
Sorry, Thare is some problem with your submission, please contact administrator.
Robot verification failed, please try again.
Please fill all the field

Vill du bli uppringd?