Det är en natur ägnad för bad, fiske, kanoting, vandring, bäversafari och cykelutflykter. Följer man den vackra blå-gröna vägen söderut kommer man till Tingvalls Eko, där kan man bo och äta eller besöka den välskötta Eko-Parken. Här finns en av de två passager över de vidsträckta Bullaresjöarna. Runt sjöarna finns flera anordnade badplatser. Längs Kynneälv på Flötemarksön finns det möjlighet att hyra lägerplats med kåtor, bastu och vindskydd.

Längs vägen finns många sevärdheter. Mycket av gammal av gammal kultur med stenåldersboplatser, fornborgar och gravfält samnatursevärdheter som t ex Älgafallet. Vid Älgafallet  möter vattenfallets dramatisk 46 meter högt. Älven innan fallet utgör gräns mellan Sverige och Norge och via en lite bro kan man vandra fram och åter mellan länderna.