I skogarna kring Rabbalshede och Kville erbjuds svamprika skogar och stor variation av djur och växter. Den majestätiska landsortskyrkan är inte enbart en plats för gudstjänst och samling utan här erbjuds en rad musikarrangemang och konserter.

För mer info: www.tanum.se