Lysekils kommun omfattar dels en fastlandsdel med Stångenäset och Härnäset, dels en ö-värld med bl.a. Skaftö, Gåsö och Kornöarna. Stångenäset och Härnäset begränsas av tre smala och djupa fjordar – Gullmars-, Bro- och Åbyfjorden.
Grundsunds präglas av fisket, vars täta bebyggelse av sjöbodar, magasin och fiskarstugor kantar hamnen och sundet som löper genom samhället.
Fiskebäckskil är en idyllisk badort.
Mitt på kajkanten i Lysekil ligger Havets Hus, med fokus på Västerhavets djurliv – här finns bl.a. hajar, bläckfiskar, sjöborrar och sjöstjärnor.
Knappt 30 min. bilfärd från Lysekil ligger Nordens Ark. Här möter du vilda utrotningshotade djur i en storslagen skärgårdsmiljö – här finns bl.a. snöleopard, amurtiger och varg.

För mer info: www.lysekil.se