Munkedal är centralt beläget i mellersta Bohuslän. Avståndet från Svinesund, vid norska gränsen (80 km), är ungefär lika nära som från Göteborg (95 km). I de norra delarna av kommunen finns vildmarken på Kynnefjäll och i söder når kommunen havet via de inre delarna av Gullmarsfjorden, Sveriges djupaste och enda riktiga tröskelfjord.

Här finns många olika aktivitetsmöjligheter. Laxfisket i Örekilsälven är välkänt och älven är en av Sveriges bästa laxälvar. Årligen fångas många silverblanka laxar med vikter över tio kilo.

Torreby slott reser sig ståtligt mitt i grönskan, strax söder om Munkedal. Slottet uppfördes 1887. I slottet finns restaurang i i slottsparken ligger Bohusläns äldsta golfbana med storslagen utsikt över Gullmarsfjorden

Vill man uppleva naturens stillhet och sakta glida fram på vattnet med kanot, kan man pröva Friluftsfrämjandets kanotled Flottarleden. Leden sträcker sig från Munkedal, på fina vattenvägar och sjöar långt in i Dalsland.

För mer info: www.munkedal.se