• Hur en bostadsaffär går till

  • Hur en bostadsaffär går till

Hur en bostadsaffär går till

En väl förberedd bostadsaffär är en första förutsättningen för en bra bostadsaffär.

Inför ett första möte med någon av oss mäklare på Askengren Fastighetsmäklare, oavsett om du vill förbereda dig för en försäljning lite längre fram eller om du vill sälja din bostad omgående, så kommer vi att be dig ta fram en del uppgifter om ditt hus/lägenhet. Det är sådant som bl. a driftskostnader, ritningar och tomtkarta (alt beställer vi en från Lantmäteriet). Vi tar reda på eventuella servitutstexter och vi tittar på om det finns andra avtal kring din fastighet.
På plats i din bostad går vi tillsammans igenom alla utrymmen. Det handlar inte om någon regelrätt besiktning, men en noggrann genomgång. Vi antecknar det som krävs för att vi skall kunna upprätta en beskrivning till internet och till spekulanter på visningarna.
Kanske vill du också ha råd kring enklare åtgärder, inför försäljningen, som kan höja värdet på din bostad.

Om du tar fram de kostnader som du lagt ner på huset/lägenheten under åren, *) så kan vi göra en första överslagsmässig beräkning av eventuell reavinstskatt samt se vad du får över av affären vid ett antaget försäljningspris och efter eventuella lån, mäklararvode och skatt.
Detta är vad vi kallar en Netto-kalkyl.

Vi planerar tillsammans när vi skall starta upp försäljningen, när fotografering skall ske, om en överlåtelsebesiktning respektive energibesiktning skall genomföras före försäljningen, när vi skall marknadsföra din bostad i olika media och vilken typ av visningar som passar dig bäst, bokade, enskilda eller öppna visningar.

Genom hela försäljningsprocessen har vi en tät kontakt med dig som säljare.
Det är självfallet du som avgör vem du vill sälja din bostad till, vår uppgift är att presentera vilka förutsättningar de olika spekulanterna har och att ta reda på om de har en klar finansieringslösning för att kunna fullfölja bostadsaffären.
Vi upprättar och tar juridiskt ansvar för alla köpehandlingar såsom köpekontrakt, likvidavräkningar och köpebrev.
Vår målsättning är att skapa den för säljare och köpare bästa bostadsaffären!