Kosterhavet National Park

Kosterhavet National Park

Sveriges enda marina nationalpark sträcker sig från Strömstad i norr till Grebbestad i söder och den unika havs- och skärgårdsmiljön bjuder på oförglömliga upplevelser både på land och i havet. Här kan du utforska livet både på land och i vattnet, paddla, vandra, snorkla, fågelskåda och fiska är några aktiviteter som du kan göra. Upplev lummiga lövlundar, blomsterängar, kala klippor, vresig tallskog, klapperstensfält och mycket mer. Markerade leder och informationsskyltar hittar du på naturreservaten Kosteröarna, Rossö, Saltö, Norra Långön. Alla med enastående naturmiljöer och bjuder på utsikt mot nationalparken med öar och skär. Svårighetsgraden varierar mellan breda släta stigar till klippor och klapperstensfält.

Kosteröarna

I havet väster om Strömstad breder skärgården med hundratals öar och skär ut sig, varför inte besöka de säregna Kosteröarna? Reguljär båttrafik går under hela året till landets västligaste bebodda öar Nord- och Sydkoster som till större delar är naturreservat med unik naturmiljö. Vandringsmöjligheter längs stigar och markerade leder finns på båda öarna, ett självklart måste är att gå upp på någon av öarnas utsiktsplatser, Valfjäll, Sydkoster och fyrplatsen Högen, Nordkoster bjuder på milsvid utsikt över Kosterarkipelagen med fyrplatsen Ursholmen längst ut i sydväst. Vanligtvis behövs minst en dag på varje ö, men om du vill besöka både Nord- och Sydkoster under en dag så rekommenderar vi att man tar en cykeltur på Sydkoster och en vandringstur på Nordkoster.

Öar i Strömstads kommun

Önholmen är en ö norr om Strömstad i inloppet till Dynekilen.

Styrsö har Sveriges västligaste tallskog med flera hundra år gamla träd. Ön har varit bebodd sedan 1600-talet.

Halsör är en ö väst om Strömstad bredvid farleden till Koster. På Halsör finns en av öarnas sista sjöbodar välbevarad.

Likholmen är en ö väst om Strömstad där man förvarade lik ifrån pesten som inte kunde jordfästas på vintern.

Rossö är kommunens sydligaste ö, nås via bro från fastlandet. Här bor cirka 300 personer året runt. Rossö hamn är av riksintresse för kulturmiljövården, här finns också en entré till Kosterhavets nationalpark.

Öddö, Tjärnö och Saltö sträcker sig i ett band av öar i västlig riktning, nås via broar från Daftö. På Tjärnö pågår marin spetsforskning vid Tjärnö marinbiologiska station, en filial till Göteborgs universitet.

Det finns naturligtvis mycket mer att se och göra, information hittar du på denna hemsida.

Läs mer på www.vastsverige.com/stromstad